ตัวอย่าง clay mation คุณครูจตุพร บุญเสริม..ครับ


ตัวอย่าง  ผลงานนักเรียนการทำ Clay  Mation  เรื่อง  ทฤษฎีลามาล์ค,ดาร์วิน  น่าสนใจมากครับ...ขอบคุณ ครูจตุพร  บุญเสริม ที่เอื้อเฟื้อผลงาน..ครับ

č
ทฤษฎีลามาล์ค,ดาร์วิน.3gp
(16424k)
kannika_Ca 12,
26 ต.ค. 2558 03:26
Comments