ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเปิดใช้เว็บไซต์กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โพสต์23 ต.ค. 2558 19:12โดยkannika_Ca 12

ด้วยโรงเรียนอำนาจเจริญได้มอบหมายให้กลุ่มสารการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนในระดับกลุ่มสาระฯและเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล(DATA CENTER) สำหรับสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน  กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนอำนาจเจริญซึ่งได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ URL ดังนี้   https://sites.google.com/a/anc.ac.th/scianc/home .ซึ่งข้อมูลต่างๆ Admin จะดำเนินการปรังปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

ไม่มีชื่อ

โพสต์24 ก.พ. 2557 18:40โดยkannika_Ca 12


ไม่มีชื่อ

โพสต์30 ม.ค. 2557 15:06โดยkannika_Ca 12


ไม่มีชื่อ

โพสต์22 ม.ค. 2557 22:11โดยkannika_Ca 12


ไม่มีชื่อ

โพสต์8 ธ.ค. 2556 01:24โดยkannika_Ca 12


ไม่มีชื่อ

โพสต์5 ธ.ค. 2556 18:10โดยkannika_Ca 12


ข่าวสาร

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยkannika_Ca 12

ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่ !

1-7 of 7